Studiedag: Evaluatiepraktijk en -beleid in secundair en hoger onderwijs: hoe werkt het en hoe kunnen we het op elkaar afstemmen? (volzet)

In het verzorgen van goed onderwijs is er een groeiend besef van de sleutelrol van evaluatie. Dat geldt zowel voor het secundair als het hoger onderwijs. Tijdens de voormiddag van deze studiedag wordt eerst een wervend streefbeeld inzake sterke evaluatiepraktijken voorop gezet. Hoewel dat streefbeeld zeer gelijkaardig is in het secundair en hoger onderwijs lichten we toe dat evaluatiedoelen en -processen in beide types onderwijs toch anders vorm krijgen. Dat roept de vraag op naar afstemming. Moeten én kunnen scholen secundair onderwijs hun leerlingen voorbereiden op de evaluatie in het hoger onderwijs? Zijn verwachtingen van het hoger onderwijs inzake evaluatiegeletterdheid van de instromende studenten realistisch?

Dries D’haese (wetenschappelijk medewerker aan de UA en de UGent en onderzoeker bij ExCEL) en Jan Vanhoof (verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen) zullen zich in hun keynote buigen over bovenstaande vragen. Zij geven aanzetten tot mogelijke antwoorden en voer voor debat.

In de namiddag ga je interactief aan de slag in de workshops rond enkele brede thema’s over evaluatiepraktijk- en beleid en specifieke evaluatievormen. Op de posterbeurs wisselen we concrete evaluatiepraktijken in secundair en hoger onderwijs uit.

We sluiten deze boeiende dag af met een hapje en een drankje: ideaal om te netwerken!

9.15

Onthaal

10.00

Verwelkoming door Leen Van Heurck, algemeen secretaris Vlor

10.10

Inhoudelijke situering van de studiedag

Peter Op ’t Eynde (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Ann De Schepper (Universiteit Antwerpen), voorzitters Vlor-overlegplatform SOHO en dagvoorzitters

10.20

Evaluatie in secundair en hoger onderwijs: vanuit wensbeelden en realiteiten naar onderlinge afstemming

Keynote door prof. dr. Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) en Dries D’haese (ExCEL)

12.00

Broodjeslunch met bezoek aan posterbeurs

13.30

Keuzesessie 1 (klik hier voor inhoudelijke toelichting van de workshops)

1 Principes om een evaluatiebeleid vorm te geven en in stand te houden

Nele Van de Maele (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Annelies Vanderbeke & Bieke De Vrieze (Universiteit Gent)

2 Overgang van secundair naar hoger onderwijs: samen werken aan kwaliteitsvolle evaluatie

Mark Verbelen (GO!) en Griet De Nys & Alexandra Danneels (HOGent)

3 Eigenaarschap van het hele proces van leren en evalueren

Raf Boelen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Jan Royackers (Schoolmakers)

4 Multiple choice examen met giscorrectie of hogere cesuur

Dries D’haese (ExCEL) en Luc Van de Poele (Universiteit Antwerpen)

5 Geïntegreerd evalueren

Kristien Bruggeman (LAB-school) en An Verburgh (UCLL Hogeschool)

6 Peerassessment bij groepswerk stapsgewijs opbouwen: wat kan je doen?

Stijn Vanhoof (Karel de Grote Hogeschool) en Leen De Roover (Ursulinen Mechelen)

14.30

Pauze (wissel van lokalen)

14.45

Keuzesessie 2

Zelfde aanbod als keuzesessie 1

16.00

Netwerkmoment met een hapje en een drankje