Leerlingenbegeleiding en zorg in het volwassenenonderwijs

De Vlor werkt aan een advies over leerlingenbegeleiding en zorg in het volwassenenonderwijs. Ter voorbereiding daarvan organiseert de raad een seminarie om het onderwerp te verkennen.