Advies op eigen initiatief

Op basis van verwachtingen uit de samenleving en het onderwijs formuleert de Vlor ook op eigen initiatief adviezen.

Zo brengt hij onderwijsthema’s onder de aandacht van de beleidsmakers of geeft de Vlor zijn visie op maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven in andere beleidsdomeinen die het onderwijs beïnvloeden.