Jaarverslag

Als strategische adviesraad brengt de Vlor elk jaar verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. Het jaarverslag beschrijft een schooljaar onderwijsbeleid door de ogen van de adviesraad.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de onderwijsthema’s die in het afgelopen schooljaar aan bod kwamen in de Vlor. De raad zet zijn belangrijkste standpunten op een rij en vermeldt de resultaten van het overleg en de activiteiten die hij organiseerde.