Advies over de discussienota Leren en Werken

In de discussienota Leren en werken beschrijft minister Vandenbroucke hoe hij de combinatie van deeltijds leren en werken in de toekomst zou willen organiseren en verbeteren.

De Raad Secundair Onderwijs onderschrijft het dubbele maatschappelijk doel van ‘leren en werken':

  • ervoor zorgen dat het opleidingsgedeelte en arbeidsmarktdeelname worden afgewisseld en op elkaar afgestemd;
  • opvang voorzien voor jongeren met zorgproblematieken.

Toch heeft de raad ook bedenkingen. Zo vindt hij dat er in ‘leren en werken' ook initiatieven nodig zijn die de integratie in de maatschappij bevorderen, onder meer via deelname aan de arbeidsmarkt.

Voltijds engagement
De raad gaat akkoord met het principe dat ‘leren en werken' een voltijds engagement vraagt van de leerling. Hij heeft dat in zijn advies over de toekomst van het DBSO ook zelf voorgesteld. Maar hij vraagt zich wel af of de praktische vertaling ervan in de discussienota haalbaar en afdwingbaar zal zijn.

De raadsleden discussieerden voornamelijk over:

  • de inschrijving van potentiële leerlingen in deeltijdse leersystemen;
  • over de intake en oriëntering;
  • over de regionale platformen die de minister voorstelt.
De nota is een verkennende stap op weg naar een decreet over ‘leren en werken'. Komen eveneens aan bod in het advies:
  • de rol van het CLB bij de intakefase;
  • de noodzaak om trajectbegeleiding procesmatig aan te pakken;
  • de verschillende organisaties die opleiding organiseren in ‘leren en werken' en hun aanbod;
  • de mogelijke statuten van jongeren in een deeltijds leersysteem.
Download hier het volledige advies (PDF, 81.96KB)