Advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie schooljaar 2002-2003


Elk schooljaar brengt de Raad Volwassenenonderwijs een advies uit over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie. De commissie Basiseducatie bereidt dit advies voor op basis van de evaluatienota van de inspectie en de gegevens over de ontwikkelingen in de basiseducatie van de administratie. Het uitgangspunt voor dit advies is in de eerste plaats de studie over 10 jaar basiseducatie in Vlaanderen aangevuld met andere bronnen.

Het advies start met een standpunt over de missie van de basiseducatie en wat daarvan de onderwijskundige vertaling moet zijn. Verder gaat de tekst ook in op de doelgroepen van de basiseducatie en de vraag of reële basisvaardigheden wel in een diplomacriterium te vatten zijn. Puntsgewijs geeft het advies dan standpunten over:

  • de verhouding met andere sectoren van het volwassenenonderwijs;
  • de reikwijdte en modularisering van het aanbod van de basiseducatie;
  • de begeleiding en werving van de cursisten;
  • de schaalgrootte en het beheer van de centra (professionalisering);
  • het personeelsstatuut en een voorstel om een middenkader te creëren;
  • en ten slotte de financiering.
Download hier het volledige advies (PDF, 98.59KB)