Advies over de krijtlijnen voor een hervorming van leerlingenbegeleiding

De Vlor vindt dat gestaag verder moet worden gewerkt aan een conceptnota en de verdere uitrol van betere afspraken over leerlingenbegeleiding. In een krijtlijnennota geeft minister Crevits alvast 10 principes mee voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding. De Vlor vindt dit een zeer waardevolle aanzet tot verder gesprek en overleg, maar vraagt om na te denken over:
  • een sterkere participatie van de lerende en zijn ouders op alle niveaus;
  • de professionalisering van iedereen die een rol opneemt in de leerlingenbegeleiding in het onderwijs;
  • de opstart van het debat over de invulling van de preventieve gezondheidszorg.
  • de beleidsdesign: niet alles moet noodzakelijkerwijze verankerd worden in decreten. Sommige beleidsdoelstellingen kunnen ook door strategische planning worden gerealiseerd.
Download hier het volledige advies (PDF, 402.48KB)