Advies over de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs

Op 16 maart 1999 bracht de Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad op eigen initiatief een advies uit over de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. Dit advies concretiseert het raamadvies over de overgang van secundair naar hoger onderwijs van 20 mei 1997. Het advies van 16 maart 1999 is het resultaat van werkzaamheden in verschillende raden, afdelingen, commissies en werkgroepen. De goedgekeurde tekst van het advies draagt hiervan duidelijk de sporen. Elke afzonderlijke groep hanteerde voor zijn bijdrage een eigen stijl en opmaak en de afzonderlijke bijdragen bevatten ook heel wat overlappingen. Om de leesbaarheid voor de betrokkenen te bevorderen heeft het permanent secretariaat de tekst opnieuw geredigeerd. Bij zijn redactie vertrok het permanent secretariaat in de eerste plaats vanuit het perspectief van de leerling en de student. Het ordende de verschillende voorstellen zo veel als mogelijk in chronologische volgorde. De overgang van secundair naar hoger onderwijs, die voor ongeveer de helft van de Vlaamse jongeren problematisch verloopt, loopt over een veel langere periode dan de grote vakantie tussen de proclamatie in de secundaire school en de opening van het academiejaar aan de universiteit of hogeschool. Het verhaal begint net vóór de derde graad van het secundair onderwijs en eindigt na het eerste jaar hoger onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt is de gedeelde verantwoordelijkheid van het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Daarom bevat het advies voorstellen voor het secundair onderwijs, voor het hoger onderwijs en voor gezamenlijke acties. Het benadrukt ook de ondersteunende rol van de centra voor leerlingenbegeleiding.
Download hier het volledige advies (PDF, 206.89KB)