Advies over het voorontwerp decreet leerlingenbegeleiding

Het voorontwerp van het decreet over leerlingenbegeleiding probeert een antwoord te bieden op de jarenlange discussie over de opdrachten en rollen van de verschillende actoren die samen verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingenbegeleiding: de centra voor leerlingenbegeleiding (clb) en de scholen (basisonderwijs en secundair onderwijs). Diverse ministers gedurende meerdere legislaturen plaatsten dit thema op de beleidsagenda. De Vlor vindt het positief dat er werk wordt gemaakt van een meer heldere afstemming tussen de scholen en de centra, met een eenduidige definitie van leerlingenbegeleiding en vertrekkend vanuit het principe van een continuüm aan leerlingenbegeleiding in verschillende begeleidingsdomeinen. Het kader voor de leerlingenbegeleiding moet nog op volgende onderdelen worden versterkt:
  • De rollen en taken van de verschillende actoren moeten nog verder worden verduidelijkt;
  • Er moet een structurele oplossing komen voor de financiering van leerlingenbegeleiding;
  • Enkele algemene principes voor de samenwerking moeten nog worden uitgewerkt;
  • Er moet een omschrijving komen van de verantwoordelijkheid van elke school om een basisaanbod voor leerlingenbegeleiding te hebben.
Download hier het volledige advies (PDF, 446.1KB)