Het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs wat betreft het gebruik van persoonsgegevens

Het voorontwerp van decreet regelt vooral een praktijk die al bestaat. Daarmee tracht de overheid tegemoet te komen aan de vraag om een decretale grondslag te voorzien voor het gebruik en het registreren van persoonsgevens en in regel te zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Vlor vindt dat de overheid onvoldoende tegemoet aan enkele opmerkingen en aanbevelingen van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC). De Vlor vraagt ook om de maximale bewaartermijn expliciet te vermelden in de niveaudecreten en niet alleen via een verwijzing naar het Bestuursdecreet. Daarnaast moet elke persoon de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aanspreken om zijn rechten te kunnen uitoefenen. Het is nu niet duidelijk bij welke dienst die personen terecht kunnen. 

Download hier het volledige advies (PDF, 352.12KB)