Kiem voor een sterke relance van het volwassenenonderwijsAdvies over de visienota Edusprong  

De Vlaamse Regering keurde op 12 februari 2021 de visienota “Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong” goed. Dat plan moet leiden tot een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”.

De visienota focust op drie punten voor de versterking van het volwassenenonderwijs:

  • arbeidsmarktkansen;
  • digitale competenties;
  • gekwalificeerde uitstroom.

Ook moet een sterke promotiecampagne het ‘levenslang blijven leren’ in het volwassenenonderwijs in de kijker plaatsen.

De Vlor waardeert de relance van het volwassenenonderwijs en ziet veel kansen in de visienota. De plannen bouwen verder op initiatieven die het volwassenonderwijs nu al neemt en op voorstellen die de Vlor al eerder heeft gedaan.

In overleg met het werkveld

We vragen om de Edusprong verder uit te werken in overleg met het werkveld. Daarbij moet zeker rekening gehouden worden met de draagkracht van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie en van het personeel. De centra hebben nood aan voldoende autonomie en mankracht om hun focus te leggen op het verwezenlijken van Edusprong.

Concretiseer snel

Om het werkveld voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden moeten de plannen snel geconcretiseerd worden. Ook een realistisch tijdspad uittekenen is belangrijk: het is niet haalbaar om alle vooropgestelde doelen tegen eind 2022 te realiseren.

Niet enkel arbeidsmarktgericht

De Vlor vraagt ook aandacht voor doelgroepen die niet per se leren in functie van werk. Leren is in de eerste plaats een recht en het volwassenenonderwijs is een plek om de horizon te verruimen. Zo moet de Edusprong ook aandacht hebben voor ouders die een ICT-opleiding en/of NT2-lessen volgen om hun kinderen beter kunnen ondersteunen op school.

Dko

Ook het deeltijds kunstonderwijs (dko) is een vorm van onderwijs en behoort tot het levenslang en levensbreed leren. Net zoals voor de andere onderwijsniveaus het geval is, hebben zij nood aan en recht op een relance en een educatief overbruggingskrediet om hen de kans te geven zich te herstellen.

Financiering

De Vlor roept op om naast dit relanceplan ook verdere structurele maatregelen te nemen om het volwassenenonderwijs te versterken. Een snelle en grondige monitoring van de impact van het nieuwe financieringssysteem dringt zich op.

Download hier het volledige advies (PDF, 266.77KB)