Visietekst over algemene vorming in het secundair onderwijs

In het kader van de aangekondigde hervorming secundair onderwijs moet grondig worden nagedacht over de algemene vorming die leerlingen aan het einde van de 3de graad moeten hebben meegekregen om de stap te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs. De uitdaging is niet om allerlei dingen aan het curriculum toe te voegen, maar om het concept algemene vorming een nieuwe invulling te geven. Onderwijsminister Pascal Smet vroeg de Vlor om een insteek over het concept algemene vorming, het gebruik van de Europese sleutelcompetenties als ordeningskader en de relatie met de eindtermen. De Vlor wil met deze visietekst een aanzet geven tot een breed maatschappelijk debat over algemene vorming in het secundair onderwijs. Op zo’n debat dringt hij al langer aan, onder meer in adviezen over de geplande hervorming van het secundair onderwijs, nieuwe eindtermen en de actualisering van bestaande eindtermen.
Download hier het volledige advies (PDF, 180.7KB)