Visietekst over trajectbegeleiding in het DBSO

De Raad Secundair Onderwijs heeft een visietekst over trajectbegeleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs uitgebracht. Daarmee bouwt hij verder op zijn advies over de toekomst van het DBSO van 20 januari 2004. Hij brak toen een lans voor een alternerend systeem gebaseerd op een voltijds engagement.

Streven naar een voltijds engagement van de DBSO-jongeren (en hun ouders), impliceert in de ogen van de raad dat de andere partners (overheid, sociale partners, DBSO-centra) gelijkwaardige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat jongeren niet langer deeltijds leren zonder werkplekopleiding. Het centrum kan zijn verantwoordelijkheid opnemen om dit voltijds engagement waar te maken door het uitbouwen van individuele trajectbegeleiding.
Een centrum DBSO werkt dan voor elke jongere een traject (stappenplan) uit dat leidt naar alternerende tewerkstelling (of een valabel equivalent). De trajectbegeleider is de spilfiguur in dit begeleidingsproces dat ook verregaande en gestructureerde samenwerking inhoudt met andere instanties en/of bedrijven.

De visietekst gaat in op het concept van trajectbegeleiding. Hij beantwoordt vragen als:

  • Wat is trajectbegeleiding in de context van het DBSO?
  • Volgens welke uitgangspunten ontwikkelt men trajectbegeleiding als een integraal deel van de opleiding?
  • Welke taken horen allemaal bij trajectbegeleiding?
  • Welke methodologie kan men gebruiken bij trajectbegeleiding?
  • Wat houden de verschillende fases in trajectbegeleiding bekendmaking, instap, realisatie, evaluatie) allemaal in?
Een leidraad bij de analyse van de begeleidingsvraag is als bijlage bij de visietekst gevoegd.
Download hier het volledige advies (PDF, 110.87KB)