Bijdragen in 'Spots op onderwijs'

Zorg op school Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van Mieghem en Karine Verschueren

Van leerling tot burger: identiteit in het onderwijs Noel Clycq en Imane Kostet

In het belang van de leerlingen Bieke De Fraine

De verdeling en aanwending van de middelen: efficiënt, rechtvaardig en verantwoordbaar? Kristof De Witte en Erwin Ooghe

Pleidooi voor meer cognitieve ambitie Wouter Duyck

Wees aandachtig! Ilse Geerinck

‘In den beginne was er de relatie‘. Over het belang van kwaliteitsvolle interacties in het onderwijs Goedroen Juchtmans

Onderwijs maakt vrij Patrick Loobuyck

Fronten van een nieuwe schoolstrijd: schoolpedagogische overwegingen Maarten Simons en Jan Masschelein 

Selectiemachine of sociale lift? Segregatie in het onderwijs tegengaan Ides Nicaise

Gelijke kansen: de kleuterschool als probleem of als oplossing? ichel Vandenbroeck, Katrien Van Laere en Brecht Peleman

De leerling centraal, de leraar cruciaal: samen op weg naar de digitale klas van de toekomst Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen en Tammy Schellens

Doelgericht differentiëren vraagt om een ethisch kompas Wouter Smets en Katrien Struyven

Bouwstenen voor een ambitieus onderwijs dat doeltreffend omgaat met verschillen Wim Van den Broeck en Eva Staels

Vrijheid zonder vrijblijvendheid. Performantiemanagement van leraren als bindmiddel tussen autonomie, sturing en professionele ontwikkeling Jan Vanhoof en Loth Van Den Ouweland