Opleidingskaarten niet-modulaire opleidingen dbso

benaming op certificaat
 

Grafische nijverheid

Kleding en confectie

Land- en tuinbouw

Milieu

Onderhoud

Personenzorg

Als gevolg van de coronacrisis bracht de Vlor het advies uit om in het schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 leerlingen te screenen en certificeren op basis van de verworven competenties en niet op het aantal gepresteerde uren op de werkplek. Zie hiervoor het advies Het minimumaantal uren werkplekcomponent voor de zorgberoepen in de lineaire opleidingen dbso van 11/06/2020. Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts bevestigde de voorgestelde wijzigingen op 16/11/20 aan de Vlor. De Vlor gaf hetzelfde advies voor schooljaar 2021-2022 en voor 2022-2023. Het werd telkens bevestigd door de minister.

Schoonheidszorg

Sport en vrije tijd

Textiel

Zeevisserij