Registratie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Om een beter zicht te krijgen op de instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepstudenten, adviseert de Vlor de instellingen hoger onderwijs om die studenten eenvormig en transparant te registreren. Op die manier kunnen zijn een doordacht diversiteitsbeleid voeren.

De Vlor werkte daartoe al eerder een registratiesysteem uit.

Registratie van studenten met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking nemen een speciale plaats in in het registratiesysteem. In het financieringsdecreet van 2007 heeft de overheid studenten met een functiebeperking gedefinieerd als ‘studenten ingeschreven bij het VAPH’. De Vlor is het daar niet mee eens. De groep studenten met een functiebeperking die ingeschreven is bij het VAPH, maakt immers slechts een fractie uit van de totale groep studenten met een functiebeperking. Zo zijn leerstoornissen niet erkend door het VAPH. Het registratiesysteem dat de Vlor voor studenten met een functiebeperking uitwerkte en vandaag in het merendeel van de instellingen hoger onderwijs gebruikt wordt, is een veel fijnmaziger systeem. De Vlor vindt niet dat registratie aan extra financiering gekoppeld moet worden, maar registratie geeft wel veel meer inzicht in de doelgroep en de faciliteiten die kunnen aangeboden worden. Dankzij het registratiesysteem van de Vlor kunnen in Vlaanderen ook cijfers verzameld worden die ook gebruikt kunnen worden voor internationale benchmarking.

Waarom registreren?

Beleidsaanbevelingen aan de overheid (advies)

Hoe registreren?

Attesteringsbundels functiebeperkingen (versie 2022)

Attesteringsbundels functiebeperkingen (versie 2022): IN HET ENGELS

Vragen over de registratieprocedure?

Neem contact op met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (Contact | Siho) of met het aanspreekpunt in jouw hogeschool of universiteit (Aanspreekpunten | Siho).