Save the date - Het deeltijds kunstonderwijs: 5 jaar na het nieuwe decreet (9 mei)

5 jaar na de invoering van het Decreet Deeltijds Kunstonderwijs staat de Vlor, samen met leden en partners, stil bij de impact van het decreet. Heeft het deeltijds kunstonderwijs ondertussen een volwaardige plaats verworven in het onderwijslandschap? Welke impact had de koppeling aan beroepskwalificaties? En waarom zijn alternatieve leercontexten wel succesvol in muziekopleidingen, maar niet in andere domeinen? Hoe creëren we samenhang tussen verschillende opleidingsonderdelen? En hoe stemmen academies hun aanbod of op de lokale omgeving? Boeiende vragen waarmee we aan de slag gaan tijdens een seminarie met ruime inbreng van mensen die de impact van het decreet in de academies aan den lijve ondervinden. 

Afspraak op 9 mei van 9 tot 15 uur in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Meer info volgt snel.