Wat is de Vlor?

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Als advies- en overlegorgaan speelt hij een belangrijke rol in de voorbereiding van het onderwijsbeleid, maar hij werkt onafhankelijk van de bevoegde minister en de Onderwijsadministratie.

De Vlor kan advies geven of overleg organiseren over alle onderwijsmateries waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is: het onderwijs in strikte zin, maar ook andere sectoren van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zoals de centra voor leerlingenbegeleiding en de deeltijdse vorming. Daarenboven beoordeelt de raad op eigen initiatief of op vraag geregeld initiatieven van andere beleidsdomeinen die duidelijke gevolgen hebben voor het onderwijs.

Beleidsvoering kan men schematisch voorstellen als een cyclische beweging. De minister van Onderwijs en Vorming bereidt met de medewerking van zijn kabinet en de Onderwijsadministratie een decreet voor. In die fase wint hij ook adviezen in (bijv. van inspectie van financiën, Vlor, Raad van State). Het parlement (decreet) en de regering (uitvoeringsbesluiten) beslissen dan hoe de beleidsmaatregel er precies uitziet. Nadien volgt de uitvoering in het onderwijsveld met de medewerking van de Onderwijsadministratie, de scholen en verschillende andere onderwijsorganisaties. De inspectie en de reacties van scholen, onderwijsnetten en andere organisaties vormen een evaluatie van het gevoerde beleid, wat heel vaak resulteert in de voorbereiding van nieuwe beleidsmaatregelen.

Als de Vlor op eigen initiatief advies geeft of beleidsbrieven en beleidsnota’s beoordeelt, dan neemt hij vroeg in de beleidsvoorbereiding zijn taak op. In andere gevallen wordt de Vlor pas laat in de beleidsvoorbereiding geconsulteerd.

De Vlor kan bovendien gevraagd worden om vernieuwingsprojecten uit te voeren. In dat geval speelt hij ook een rol bij de beleidsuitvoering.