De Raad Levenslang en Levensbreed Leren in dialoog met Dirk Van Damme

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren vroeg OESO-topman Dirk Van Damme welke tendensen en uitdagingen hij internationaal onderscheidt en welke invloed ze zullen uitoefenen op het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.

Op maandag 7 december 2015 bracht Dirk Van Damme voor de leden van raad zijn visie op de feiten, gebaseerd op onderzoeken zoals PIAAC. Zijn kritische bedenkingen zorgden voor een levendige discussie.

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren neemt de aangehaalde elementen mee naar de besprekingen van de visienota Volwassenenonderwijs, een nota die de minister momenteel voorbereidt en ter advies zal voorleggen aan de Vlor begin 2016.