Verslagen van studiedag, seminaries en toelichtingen


23/04/2024

Agenda voor het Onderwijsbeleid 24-29: Voorstelling + Het Grote Onderwijsdebat

06/03/2024

Inspiratiedag Basisonderwijs

19/01/2024

Diversiteit in schoolteams

25/10/2023

Inspiratiedag: een passend aanbod en ondersteuning voor alle leerlingen in arbeidsmarktgericht onderwijs

12/10/2023

Studiedag: Evaluatiepraktijk en -beleid in secundair en hoger onderwijs: hoe werkt het en hoe kunnen we het op elkaar afstemmen?

22/09/2023

Startdag 2023: Overheidssturing en vrijheid van onderwijs in de weegschaal

21/06/2023

Onderwijskwaliteit

01/06/2023

Mentaal welzijn van onderwijspersoneel

09/05/2023

Het deeltijds kunstonderwijs, 5 jaar na het nieuwe decreet

25/04/2023

Leesvaardigheid bevorderen via internationalisering

22/03/2023

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

17/01/2023

Diversiteit in schoolteams. De rol van de lerarenopleidingen in de kijker

17/11/2022

Inspiratiesessie samenwerken met onderwijspartners

10/11/2022

Netwerkvorming en workshop hogescholen-SYNTRA

27/10/2022

Startdag 2022: Krachtig leraarschap

11/10/2022

Seminarie over de financiering van levenslang leren

13/06/2022

Slotevent ‘Project de leraar op school en in de samenleving’

10/06/2022

Colloquium ‘Onderwijskwaliteit op tafel’

13/05/2022

Uitwisseling ‘De samenleving in de klas’

04/05/2022

Gevalideerde toetsen op het einde van het basisonderwijs

29/04/2022

School ❤ onderzoek - editie 2022

20/04/2022

Inspiratiedag vroegtijdig schoolverlaten

25/03/2022

Seminarie over onderwijs aan het jonge kind

09/03/2022

Seminarie: Vlaamse toetsen

24/02/2022

Debat ter voorbereiding van het advies 'Organisatie van het schooljaar

15/09/2021

Ignaas Devisch over de lessen van de crisis

15/09/2021

Startmoment 2021

08/03/2021

School ❤ onderzoek. Interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

01/12/2020

Seminarie - Instrumenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs

20/11/2020

Webinar InnoVET