Democratische participatie bevorderen via internationale onderwijsprojecten

Burgers worden niet geboren, maar gevormd. De rol van ons onderwijs daarin zou  vanzelfsprekend moeten zijn. De kwetsbaarheid van democratische waarden was en is een heet hangijzer in de actualiteit, bijvoorbeeld tijdens de recente verkiezingscampagne. Hoe kunnen internationaliseringsprojecten democratische participatie bevorderen? Met deze vraag gingen we aan de slag op dit seminarie, dat de Vlaamse Onderwijsraad  samen met Epos organiseerde.

Via internationaliseringsprojecten sturen scholen hun leerkrachten en leerlingen naar het buitenland om over het muurtje te kijken. Verschillende Vlaamse scholen startten zulke internationale projecten met de focus op bevordering van democratische participatie.