Mentaal welzijn van onderwijspersoneel

Het Vlaamse onderwijspersoneel staat onder druk: hoge maatschappelijke verwachtingen, de coronacrisis, het lerarentekort. Zeven op de tien van die werknemers met hoge werkdruk rapporteren emotionele belasting. Zij lopen een hogere kans op werkstress, burn-outsymptomen en onevenwicht in de werk-privécombinatie. 

Onderzoekers formuleerden in dit seminarie beleidsvoorstellen over mentaal welzijn van onderwijspersoneel. Zij zoomden in op:

  • Psychosociaal welzijnsbeleid en strategisch personeelsbeleid
  • Hoe kunnen schoolorganisaties werkbaar veranderen vanuit expertiseontwikkeling, gedeeld leiderschap, waarderend personeelsbeleid, prioritering en voldoende tijd en middelen. 

Miet Lamberts (Serv - Stichting Innovatie & Arbeid) gaf een inleiding vanuit de werkbaarheidsmonitor.

Melissa Tuytens, Eva Vekeman, Geert Devos (UGent) en Bénédicte Vanblaere (Arteveldehogeschool) gingen dieper in op het welzijnsbeleid in scholen.

Mieke Meirsschaut en Bénédicte Vanblaere (Arteveldehogeschool) focusten op werkbaar veranderen.