Seminarie - Hoe onderwijsloopbaanbegeleiding versterken voor leerlingen secundair onderwijs die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt?

Op vraag van de minister bereidt de Vlor een advies voor over onderwijsloopbaanbegeleiding in het secundair onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt. Om een zicht te krijgen op de thematiek en de bestaande noden, werd een intern seminarie georganiseerd.

Tijdens het seminarie kwamen vier verschillende sprekers aan bod die elk vanuit de eigen invalshoek het thema belichtten:

  • Van school naar werk: hoe jongeren begeleid (willen) worden en loopbaancompetenties ontwikkelen - Heidi Knipprath, onderzoeksexpert HIVA, KU Leuven
  • Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer - Sara De Potter, beleidsmedewerker De Ambrassade
  • (Leer)loopbaanbegeleiding voor loopbaanzekerheid - Els Van de Walle & Veerle Van Damme, strategisch accountmanagers VDAB
  • Arbeidsmarktinformatie voor keuzebegeleiding - Stephanie Devisscher, senior consultant wes research & strategy en dan Stephanie Devisscher

Na elke toelichting was er ruimte voor een gesprek tussen de deelnemers. De inbreng van de deelnemers leidde tot een eerste inventaris van aandachtspunten.