Seminarie - Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs: het is een thema dat al enkele jaren in de belangstelling staat. De aanleiding hiervoor zijn de lage slaagcijfers in het eerste jaar van het hoger onderwijs.

Het realiseren van een betere studiekeuzebegeleiding werd als element opgenomen in het regeerakkoord. Dit regeerakkoord spreekt van’ verplichte niet-bindende oriëntatieproeven voor het einde van het secundair onderwijs’ en van ‘verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs’. In het kader van de beleidsnota onderwijs 2014-2019 werkte de minister aan de (verdere) uitwerking van een aantal instrumenten om de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs te ondersteunen.

Het overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs bracht in dit seminarie actoren uit het secundair onderwijs en het hoger onderwijs samen over dit thema. Na een inleiding door Simon Van Damme, bood het seminarie vanuit een helikopterperspectief een overzicht van de instrumenten en gaf het zicht op het opzet, de stand van zaken en de uitdagingen die zich stellen. Rond elk instrument werden er ook verdiepingstafels georganiseerd.     

31 januari 2018

Presentaties