Seminarie tweedekansleerwegen

Ongekwalificeerde uitstroom voorkomen en remediëren via samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de examencommissie SO (2)

In mei 2019 organiseerde de Vlor een eerste seminarie om te verkennen of meer samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de examencommissie SO ertoe kan leiden dat meer jongeren en volwassenen alsnog hun diploma secundair onderwijs halen, in plaats van ongekwalificeerd uit te stromen. We maakten tijdens het seminarie uitgebreid kennis met het aanbod van de verschillende leerwegen en gingen in gesprek om kansen en knelpunten voor samenwerking in kaart te brengen. Stagiair Delano Elias ging daar vervolgens mee aan de slag om via interviews met scholen, centra, vertegenwoordigers van de examencommissie en clb, de bestaande samenwerking en opportuniteiten voor de toekomst te inventariseren.

De resultaten van dat eerste seminarie en het stageonderzoek vormden het uitgangspunt voor een tweede seminarie. De focus van dat seminarie lag in de eerste plaats op de doelgroep van tweedekansleerwegen. We benaderden het thema eerst vanuit een brede scope, op basis van cijfermateriaal over vroegtijdige schoolverlaters en hun vervolgtrajecten. Daarna keken we naar wat dat in de praktijk betekent bij de Leerwinkel (actief in Gent, Genk, Brussel en West-Vlaanderen) en in het tweedekansonderwijs in Leuven (40 jaar). Ook wisselden we van gedachten met Lana Van Den Berghe (UGent) die een onderzoek in de stijgers heeft staan over vroegtijdige schoolverlaters en hun kansen om alsnog een diploma te behalen via tweedekansonderwijs.

Vervolgens gingen we verder in dialoog om de opportuniteiten te concretiseren voor de samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de examencommissie.

Presentaties van de sprekers

Sarah Neyts (Department Onderwijs en Vorming) rapporteerde met cijfers over tweedekansleerwegen van vroegtijdige schoolverlaters. Ze gaf onder meer aan hoeveel vroegtijdige schoolverlaters een tweedekanstraject volgen, welke trajecten ze volgen en hoeveel van hen alsnog een diploma halen.  

Karlien Van Loon (Leerwinkel Brussel) schetste de werking van de organisatie met bijzonder aandacht voor de doelgroep die ze begeleiden.

Arnoldine Peters (CVO Volt, Leuven) schetste evoluties en trends in de instroom in het tweedekansonderwijs in Leuven over de jaren heen. Het Leuvense tweedekansonderwijs bestaat dit jaar 40 jaar.

Onderzoekster Lana Van Den Berghe (vakgroep Orthopedagogiek, UGent) voert momenteel een onderzoek naar schoolverlaters en tweedekansleerwegen. Ze onderzoekt o.m. het profiel van schoolverlaters, waarom sommige kiezen voor een tweedekanstraject en wie daarin slaagt (en waarom). Lana lichtte toe wat ze tot nu toe onderzocht heeft en wat het idee is voor het vervolgonderzoek. De onderwijspartners gaven haar vragen en input mee daarvoor.