Startdag 2020 - Lessen uit de crisis: de leraar

Door de onzekere epidemiologische omstandigheden kozen we dit jaar uitzonderlijk voor een online startmoment op 16 september 2020. Geen netwerkevent met een breed sprekerspanel, maar wel een live sessie met de vaste componenten van een startdag en een prikkelende keynote.  

Ann Verreth, algemeen voorzitter van de Vlor, verwelkomde 260 deelnemers die live de sessie volgden. Ze kaderde het gecombineerde thema van de startdag: de leraar en lessen uit de crisis. Zo wil de Vlor de weg verder bereiden voor het geplande advies met aanbevelingen voor crisisbestendig onderwijs in de toekomst en het project over de leraar, waarop de Vlor de komende twee jaar sterk wil inzetten.  

Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor, blikte terug op een minder dan normaal werkjaar en gaf ook een inkijk in de thema’s waar de Vlor het komende jaar rond zal werken.

Daniel Muijs, vicedirecteur van Ofsted, de Engelse onderwijsinspectie, was de centrale spreker. Hij vertelde, steunend op recent onderzoek, wat we weten over online leren en de rol van de leraar. Deelnemers konden hem live enkele prangende vragen stellen.

Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, onderstreepte nog eens de samenwerking met de onderwijspartners. Hij gaf ons ook zicht op hoe hij stapsgewijs verder wil werken aan de waardering van het lerarenberoep. 

 

Je kan de opname van de startdag bekijken via deze link. Je kan elk onderdeel apart bekijken als je bovenaan op het klokje klikt.

Naar aanleiding van de startdag ging Rinke Vanhoeck van de podcast ‘Buiten De Krijtlijnen’ in gesprek met Daniel Muijs. Dit interview biedt enkele interessante aanvullingen op zijn bijdrage tijdens de startdag.

Je kan die beluisteren via deze link of neem een kijkje op www.dekrijtlijnen.be