Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

Op woensdag 4 februari 2015 verzamelden 160 deelnemers in Gent voor een studiedag over het stimuleren van leren bij volwassenen. De focus lag daarbij op de rol van het volwassenenonderwijs vanuit een netwerkperspectief en samenwerking met alle relevante stakeholders. Naast een aantal inspirerende getuigenissen konden de deelnemers in workshops zelf een aanzet geven voor beleidsaanbevelingen.

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de Vlor gaat met deze rijke input aan de slag om een advies te formuleren over de bouwstenen voor het volwassenenonderwijs.

Bekijk hier de presentaties:

Luc de Donder, personeelsdirecteur Van Marcke

Pieter Sprangers - Domo de Refontiro

Herman Baert, voorzitter van de Vlor-denkgroep

Workshops:

1. Missie en impact van het volwassenenonderwijs

2. Blijven leren is de verantwoordelijkheid van elke volwassene 

3. Tijd en middelen voor leerparticipatie tijdens de levensloop

4. Het volwassenenonderwijs als actor in een regionaal leeraanbod

5. Gedifferentieerde leertrajecten