Symposium - Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

Op maandag 28 september 2015 vond in het Hendrik Consciencegebouw een symposium plaats waarop de Vlor zijn strategische verkenning 'De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren’ voorstelde en zijn advies met krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. Getuigenissen uit het werkveld illustreerden de ideeën uit de verkenning en het advies.

Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlaamse Onderwijsraad, verwelkomde de deelnemers.

Roland Vandenberghe, professor emeritus en voorzitter van de denkgroep Eigenheid Basisonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, zette de grote lijnen van de strategische verkenning ‘De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren’ uiteen.

Korte getuigenissen en beeldfragmenten uit het werkveld illustreerden de tien troeven van het basisonderwijs van vandaag:

'Een basisschool is een school op maat van kinderen'

Sven Breugelmans (directeur-coördinator GO! Scholengroep 12 Adite) illustreerde deze troef door te vertellen over hoe binnen zijn scholengemeenschap leerkansen gecreëerd zijn door een gezamenlijke visie te ontwikkelen.

'Een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt'

Danny De Smet (directeur met coördinerende opdracht van de Katholieke Scholengemeenschap Rhode Schelde) getuigde hoe de leerkrachten en directies uit zijn scholengemeenschap de kans gekregen hebben om van elkaar te leren door samen de muzische vorming te hervormen.

'Het educatief partnerschap tussen school, leerling en ouder levert sterk werk'

Kristof Casier (directeur van basisschool De Kleine Prins uit Menen) en Katrien Dewancker (lid van de schoolraad en ouder van basisschool De Kleine Prins uit Menen) vertelden hoe ouders in hun school mee een drijvende kracht zijn in het schoolbeleid.

'Investeren in het basisonderwijs rendeert’

Deze troef werd geïllustreerd aan de hand van een kort filmfragment waarin James Heckman (Amerikaanse economist en Nobelprijswinnaar) pleit voor het belang van het investeren in onderwijs aan jonge kinderen.

'Het basisonderwijs zorgt voor een brede vorming’

Erik Bakkers (ex-directeur basisschool Kadee Tongerlo, vrijwilliger voor Cego en consult) toonde met een fotoreeks aan dat er binnen basisschool Kadee meer geleerd wordt dan enkel rekenen, lezen en schrijven.

'Meer dan een zaak van onderwijs alleen’

Tony Vermeire (burgemeester Zomergem en pedagogische begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen) getuigde over hoe binnen zijn gemeente basisscholen en gemeentebestuur samenwerken om een brede basisvorming mogelijk te maken.

'De basisschool en de buurt hebben elkaar veel te bieden’

Timothy Van Raemdonck (coördinator vzw GO! Ouders) getuigde over de samenwerking tussen de verschillende basisscholen en de lokale bibliotheek in Beerse bij het organiseren van infoavonden voor ouders.

'De basisschool werkt ontwikkelingsgericht’

Twee getuigenissen uit het werkveld illustreerden deze troef. Caroline Van Driessche (algemeen directeur Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde) lichtte met ondersteuning van fotomateriaal toe hoe doorheen de verschillende jaren van een leerling in de basisschool kan ingespeeld worden op het verschillend ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Vervolgens bracht Walter De Swert (zorgcoördinator GIBO Driehoek Brasschaat) een getuigenis over de zoektocht binnen zijn (gewone) basisschool om een leerling die overstapte vanuit het buitengewoon onderwijs te bieden wat hij nodig had binnen de mogelijkheden van de school.

'Diversiteit als kracht’

Deze troef werd geïllustreerd aan de hand van een geluidsfragment en foto’s. Kinderen van het zesde leerjaar van de basisschool Windekind uit Molenbeek kwamen aan het woord. Ze vertelden over hun idee om een joodse dans te leren en hun ervaringen daarbij.

'Een geïntegreerde aanpak als fundament’

Peter Hemelsoet (leerkracht 6de leerjaar basisschool Edugo Slotendries Oostakker) gaf aan hoe hij aan de hand van projectwerking deze troef omzet in de praktijk van zijn klas.

 

Marc Van den Brande (voorzitter van de Raad Basisonderwijs van de Vlor) belichtte het advies de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. Hij gaf met voorbeelden aan hoe deze krachtlijnen als toetssteen kunnen gebruikt worden voor toekomstig beleid voor het basisonderwijs.

Ann Verreth (adjunct-kabinetschef leerplichtonderwijs) lichtte de standpunten van onderwijsminister Hilde Crevits toe met betrekking tot de strategische verkenning ‘De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren’ en het advies ‘Krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’.