Aanvraag erkenning nieuw structuuronderdeel FreinetpedagogieAdvies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de eerste graad A-stroom en de tweede graad aso

Een schoolbestuur vraagt de erkenning van een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie met de bedoeling het te programmeren vanaf 1 september 2020. Ook enkele andere scholen hebben die intentie als het structuuronderdeel erkend wordt.

De Vlor stelt vast dat de aanvraag gebeurt op het moment dat de modernisering van het secundair onderwijs nog moet starten. Uit de aanvraag tot erkenning van een generieke basisoptie blijkt dat scholen zoeken naar manieren om de verbreding van de eerste graad waar te maken.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 133.31KB)