Leerdoelen en leerinhouden

Wat moeten we leren?

De inhoud van het onderwijs, hangt sterk samen met de verwachtingen die de samenleving heeft, maar ook met overtuigingen over wat goed onderwijs is. Onderwijs wil jongeren optimale kansen geven om zich te ontwikkelen tot kritische en verantwoordelijke volwassenen.


Thema's