Advies over de conceptnota mediawijsheid

De Vlor vindt het terecht dat de overheid het thema mediawijsheid hoog op de agenda plaatst. Haar conceptnota bevat een goede beginanalyse van wat er leeft op het vlak van mediawijsheid. De raad pleit er voor om nog andere beleidsdomeinen te betrekken en wil zelf bij de verdere uitwerking betrokken worden. De Vlor houdt ook een sterk pleidooi voor gelijke mediawijsheidskansen en voor meer aandacht voor mensen met een functiebeperking. Hij waarschuwt ook voor stereotype beeldvorming van bijvoorbeeld jongeren en volwassenen. Zij zijn bovendien niet alleen doelgroep, maar ook actor in een mediawijsheidbeleid. Mediawijsheid mag geen vrijblijvende opdracht zijn. De Vlor vindt dat de scholen met de huidige eindtermen zeker ruimte hebben om hier aan te werken.

Bedenkingen

De Vlor kan zich vinden in de vooropgestelde doelen. Toch vindt hij in de conceptnota nog enkele tekortkomingen: De raad vraagt zich af hoe de overheid bepaalde acties zal uitwerken zonder bijkomende financiële input. De Vlaamse Regering heeft immers geen financiële middelen voorzien voor mediawijsheid. De definitie van mediawijsheid wordt best nog eens met alle partners grondiger uitgewerkt en onderbouwd. De Vlor suggereert een definitielijst zodat elke partner dezelfde taal spreekt. De conceptnota schenkt nogal eenzijdig veel aandacht aan ICT/digitale media en gamen. De Vlor vindt dat mediawijsheid veel breder is dan dat. De raad heeft vragen bij de verdere uitwerking van het kenniscentrum Mediawijsheid. Welke partners zal men betrekken? Wie gaat dit trekken? Wat is de verhouding met het steunpunt? Voor wie staat dit ten dienste? Ten slotte mist de nota op sommige plaatsen congruentie tussen de analyse en de vooropgestelde doelen en acties. De Vlor pleit om ook resultaatsindicatoren op te nemen. De nadruk moet liggen op structurele initiatieven.

Download hier het volledige advies (PDF, 221.57KB)