Advies over de herprofilering van de studierichting(en) in de 2de graad BSO van het studiegebied Mechanica-Elektriciteit

In dit advies formuleert de Raad Secundair Onderwijs een voorstel om het aantal studierichtingen in de 2de graad BSO van het studiegebied Mechanica-Elektriciteit die voorbereiden op de 3de graad van de studiegebieden ‘Auto', ‘Mechanica-Elektriciteit' en ‘Koeling en warmte', te beperken tot twee. Enerzijds de richting Elektrische installaties' en anderzijds een ‘mechanisch' gerichte studierichting die steunt op vormingscomponenten uit de clusters ‘Mechanische constructies', ‘Auto' en ‘Koeling en warmte'. Voor die laatste studierichting heeft de raad wel geen passende naam gevonden.

Het fundamenteel gedeelte van de ‘mechanisch' gerichte studierichting zou best bestaan uit een gemeenschappelijk deel (2/3 tot 3/4), de algemene technische en praktische mechanische basisvorming, en een specifiek deel (1/3 tot 1/4) dat de school grotendeels zelf moet invullen met vormingscomponenten uit de clusters ‘Mechanische constructies', ‘Auto' en/of ‘Koeling en warmte'. Dit deel is de ‘gedifferentieerde technische en praktische vorming'.

Dit advies sluit aan bij de reductie van de studierichtingen in de 2de graad BSO. De herprofilering van de onderbouw voor de 3de graad van de studiegebieden ‘Auto', ‘Mechanica-Elektriciteit' en ‘Koeling en warmte' volgt de tendens om de 2de graad behoorlijk breed te houden en ook de bezettingsgraad te verhogen in de verschillende studierichtingen met bedoeling deze richtingen opnieuw een positief en aantrekkelijk imago te laten verwerven.

Het advies bevat verder de voorgeschiedenis, de motivatie en de uitgangspunten van dit voorstel en de mogelijke varianten in het fundamenteel gedeelte.

Download hier het volledige advies (PDF, 201.29KB)