Advies over de implementatie van gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs


Dit advies is het werk van de commissie gezondheidsbevordering van de Vlor. Ze functioneert als overlegplatform tussen de onderwijspartners, NGO's die actief zijn op het vlak van gezondheidsbevordering en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Ze maken er afspraken over de wijze waarop ze scholen stimuleren om te werken aan gezondheidsbevordering. Dit advies formuleert aanbevelingen die hetzij relevant zijn voor de onderwijsondersteunende diensten, hetzij voor de Vlaamse ministers van Onderwijs en Gezondheid, hetzij voor de schoolbesturen.

Het advies inventariseert eerst een aantal knelpunten op klas- en schoolniveau, vanuit de CLB's en het macroniveau die een efficiënte werking over gezondheidsbevordering verhinderen of bemoeilijken. Daarna volgen enkele onderzoeksresultaten van S. Van den Broucke en M. Somers (2001) en van de studie Jongeren en Gezondheid (RUG). De vaststellingen, overwegingen en aanbevelingen aan de verschillende partners die bij educaties over gezondheidsbevordering betrokken zijn, zijn gebaseerd op die onderzoeksresultaten en op de ervaringen van de leden van de commissie. Het advies eindigt met een werkprogramma.

Download hier het volledige advies (PDF, 68.57KB)