Advies over de nieuwe modulaire structuurschema's studiegebied Talen en NT2 en over Vlaamse Gebarentaal

Vorig schooljaar bracht de Raad Volwassenenonderwijs advies uit over een deel van de nieuwe modulaire structuurschema's die de overheid heeft opgesteld. De raad signaleerde verschillende onvolkomenheden maar adviseerde toch over de studiegebieden Textiel, Huishoudelijk onderwijs en Kant. Eind oktober volgde een tweede advies over talen en NT2. De raad adviseerde meteen ook de modulaire opleidingen Vlaamse Gebarentaal (VGT).

Voor de talenopleidingen en NT2 is de raad tevreden dat er nu ook professionele bedrijfsgerichte trajecten zijn, die hetzelfde referentiekader gebruiken als de “algemene” trajecten. Positief is ook dat er in richtgraad 2 zowel trajecten mogelijk zijn van zes modules van 80 lestijden als van acht modules van 60 lestijden. Hij wijst wel op een sluimerend gevaar voor verwarring nu sommige beroepsopleidingen modules toevoegen waarmee de cursist een minimale of zeer specifieke talenkennis kan verwerven (bijv. vrachtwagenchauffeur, maritiem medewerker). Hij suggereert dat de overheid hierover overleg organiseert.

De raad reageert niet onverdeeld positief op de invoering van een opleiding Vlaamse Gebarentaal in het secundair onderwijs voor sociale promotie (OSP). Enerzijds vindt de raad dat de erkenning van VGT als officiële opleiding in het volwassenenonderwijs een mijlpaal is voor de verenigingen die de belangen van doven en slechthorenden in Vlaanderen behartigen. Anderzijds is de raad niet gelukkig met het voorstel van de overheid om VGT onder te brengen bij de talenopleidingen van het secundair OSP. Het is niet vanzelfsprekend dat centra die talenopleidingen aanbieden, de specifieke deskundigheid voor deze opleiding Vlaamse Gebarentaal in huis hebben. De raad stelt voor om van Vlaamse Gebarentaal een nieuw experimenteel studiegebied te maken of de opleidingen onder te brengen bij het studiegebied Personenzorg. Bovendien vindt de raad dat men grondig zou moeten stilstaan bij de overlapping die ontstaat met het sociaal hoger OSP: daar bestaat al een opleiding doventolk waarin een traject met dezelfde doelstellingen zit verwerkt.

Als bijlagen bij dit advies kunt u de structuurschema's en vakkenlijsten van de trajecten downloaden en de opleidingsprofielen.

Download hier het volledige advies (PDF, 156.59KB)