Advies over de screening van studiegebieden en nieuwe structuuronderdelen

De Raad Secundair Onderwijs heeft geadviseerd over een herschikking van het onderwijsaanbod in de studiegebieden Muziekinstrumentenbouw, Tandtechnieken en Sport. De overheid had deze studiegebieden eerst gescreend.

De raad heeft dit werkjaar zelf omgevingsanalyses gemaakt voor Sport en Hulpberoepen in de tandheelkunde. Zij beschrijven de huidige toestand en de verwachtingen tegenover het studiegebied, de verwachte evoluties in de sector.

Historische muziekinstrumenten
De raad staat achter de oprichting van een specialisatiejaar Bouw historische muziekinstrumenten in het BSO. De gestegen belangstelling voor barok- en oude muziek doet ook de vraag stijgen naar replica's van de historische instrumenten uit die periode, om de juiste klankkleur te bekomen.

Tandartsassistent
De oprichting van een specialisatiejaar Tandartsassistentie in het TSO (studiegebied Personenzorg) adviseert de Vlor positief. De sector is al geruime tijd vragende partij. De tandartsassistent voert geen medische handelingen uit in de mond maar staat de tandarts bij tijdens de behandeling en verzorgt de administratie en het onthaal van patiënten.

Aspirant-dentaaltechnicus
Op basis van zijn eigen omgevingsanalyse stelt de Vlor voor om in het studiegebied Tandtechnieken ook een specialisatiejaar Aspirant-dentaaltechnicus (TSO3) op te richten. Doelgroep vormen leerlingen die al een secundair diploma behaalden in een andere studierichting. Dit specialisatiejaar zou een plaats krijgen naast de bestaande driejarige opleiding in de derde graad die naar het gereglementeerde beroep van dentaaltechnicus leidt. De aspirant zou voorbereidende taken uitvoeren en in een tandtechnisch labo dan kunnen doorgroeien tot dentaaltechnicus, maar zich niet als zelfstandige kunnen vestigen.

Topsport
In het studiegebied Sport streeft de minister naar een vereenvoudigd aanbod Topsport met telkens één studierichting in ASO, TSO en BSO. Het schrappen van Wiskunde-topsport en Moderne talen-topsport in ASO3 keurt de raad af, het schrappen van Handel-topsport (TSO2 en 3) niet. De raad vraagt de regering om nog niet te beslissen over de invoering van topsportrichtingen in het BSO (Topsport-sportinitiatie (BSO2 & 3) en specialisatie Topsport-sportbegeleider) omdat hij daarover graag een grondig advies wil uitbrengen.

Sportrichtingen
De voorgestelde naamsveranderingen Sport ASO2 naar Sportwetenschappen ASO2 en Wetenschappen-sport naar Sportwetenschappen ASO3 keurt de raad af, de erkenning van Moderne talen-sport (ASO3) en Wiskunde-sport (ASO3) eveneens. Ten slotte stelt de raad voor om het specialisatiejaar Sport- en vrijetijdsanimatie (TSO 3) om te vormen tot Sport en fysiek-actieve vrijetijdsbesteding in plaats van Sportclub en fitnessuitbater.

Download hier het volledige advies (PDF, 1.83MB)