Advies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Voeding - rubrieken 'bakkerij' en 'slagerij'

Dit advies handelt over nieuwe structuurschema's die de overheid voorstelt voor opleidingen in het secundair onderwijs voor sociale promotie in het studiegebied Voeding:

De Raad Volwassenenonderwijs start met algemene opmerkingen over sommige van de opleidingen.

Voor het beroep van “brood- en banketbakker” heeft de SERV standaarden ontwikkeld voor het behalen van een titel van beroepsbekwaamheid. De overheid stelt per standaard een lijst op van studiebewijzen die de competenties van de standaard aantonen. De raad vraagt om de certificaten die het volwassenenonderwijs zal uitreiken in verband met het beroep van brood- en banketbakker, op te nemen in die lijst van erkende studiebewijzen die voldoen aan de standaard voor de titel van beroepsbekwaamheid.

De federale overheid legt in het kader van de vestiging als zelfstandige, voor gereglementeerde beroepen, bovenop de basiskennis bedrijfbeheer, nog eisen op ivm beroepskennis en –vaardigheden. Voor het beroep van “brood- en banketbakker” zijn die eisen verwerkt in de inhoud van de opleiding Brood- en banketbakker (BSO3 en TSO3). Het certificaat van de BSO3-opleiding is ook al opgenomen in het diplomabestand van de federale overheid. De raad is daar tevreden over. Hij vraagt dat dit voor de TSO3-opleiding snel zou gebeuren, zodat ook de houders van dat certificaat zich als zelfstandige kunnen vestigen als ze een getuigschrift van basiskennis bedrijfbeheer hebben.

Om de gereglementeerde beroepen van “slager-groothandelaar” en “restaurateur of traiteur-banketaannemer” te kunnen uitoefenen, komt geen van de certificaten van de voorgestelde modulaire OSP-opleidingen in aanmerking. De raad hoopt dat de overheid onderzoekt welke certificaten toch voor erkenning in aanmerking kunnen komen.

Als een cursist slaagt in een opleiding Algemene vorming in het OSP kan hij met het certificaat “Ambachtelijk slager” of “Ambachtelijk brood- en banketbakker” het diploma secundair onderwijs behalen. Een aantal andere certificaten (aangeduid met *) komen daar theoretisch ook voor in aanmerking als de overheid de nodige initiatieven neemt.

Nadien geeft de raad Volwassenenonderwijs in het advies per opleiding specifieke technische en inhoudelijke bemerkingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 82.35KB)