Advies over projecten op het vlak van EVC in het onderwijs

In dit advies geeft de Vlor zijn visie over het opstarten van concrete projecten op het vlak van elders verworven competenties (EVC). Het sluit aan bij het advies opgesteld in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma over de "modellen en praktijken van (h)erkenning van verworven competenties" in Vlaanderen. De voorkeur gaat uit naar projecten die hetzij leertrajecten, bemiddelingstrajecten of werktrajecten bevatten of combinaties van de drie elementen. De trajecten kunnen zowel elementen van loopbaanbegeleiding als aspecten van de erkenning en transfer van competenties bevatten. Het is belangrijk dat bepaalde kansengroepen die ondersteuning nodig hebben, voldoende aan bod komen in de projecten.

Het advies geeft eerst algemene uitgangspunten bij de keuze van projecten en bespreekt nadien enkele mogelijke projecten:

  • het optimaliseren van leertrajecten in zorgopleidingen;
  • methodieken en instrumenten voor leertrajectbegeleiding;
  • de instroom en het gebruik van EVC in de vorming van leraren;
  • de doorstroom in het volwassenenonderwijs;
  • en het verhogen van het kwalificatieniveau van migranten die een deel van hun opleiding in het buitenland genoten.

De Vlor spitst zich dus vooral toe op projecten in het onderwijs of op het raakvlak van onderwijs en andere maatschappelijke sectoren.

Download hier het volledige advies (PDF, 119.96KB)