Advies over voorontwerp van besluit over de indienings- en adviesprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen

De overheid plant een nieuwe procedure voor het beoordelen van voorstellen voor nieuwe studierichtingen in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Om daarvoor objectieve en evenwichtige criteria vast te leggen en om het bestaande aanbod te actualiseren en te rationaliseren, wil de overheid alle studiegebieden ‘screenen'.

De Raad Secundair Onderwijs bracht hierover twee adviezen uit.

  • Dit advies over de nieuwe procedure voor het indienen, adviseren en goedkeuren van voorstellen voor nieuwe structuuronderdelen
  • En het advies over het studieaanbod in het voltijds gewoon secundair onderwijs
In dit advies gaat de Raad Secundair Onderwijs in grote lijnen akkoord met de nieuwe procedure voor het indienen, adviseren en goedkeuren van voorstellen voor nieuwe studierichtingen.

Beoordelingscommissie De overheid wil het beoordelen van de voorstellen in handen geven van een beoordelingscommissie. De Vlor vraagt garanties dat de sociale partners en de onderwijsverstrekkers vertegenwoordigers hebben in die beoordelingscommissie. De normale adviesperiode van 30 dagen volstaat niet om dossiers over nieuwe studierichtingen goed te kunnen voorbereiden. Daarom vraagt de Vlor om simultaan met de beoordelingscommissie van de overheid aan deze dossiers te kunnen beginnen werken. De raad vraagt ook nog duidelijkheid over enkele concrete punten in verband met de programmatie van goedgekeurde nieuwe studierichtingen door de scholen.

Screening studiegebieden De Vlor heeft in het verleden meermaals met succes de screening van een studiegebied uitgevoerd en hier expertise over opgebouwd (Mode, Grafische communicatie en media, zopas Land en tuinbouw). Zijn samenstelling en werking garanderen ook dat alle partners die te maken hebben bij het studiegebied betrokken zijn bij de screening. Daarom vindt de Vlor dat de screening van de studiegebieden best bij hem gebeurt. Met de overheid wil hij goed afspreken over de volgorde en de timing van deze screeningsoperatie. De resultaten kunnen nadien gebruikt worden als toetsingskader voor het beoordelen van voorstellen voor nieuwe studierichtingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 38.65KB)