Advies visienota onderwijslandschap basisonderwijs

De visienota van minister Vanderpoorten over de hertekening van het onderwijslandschap in het basisonderwijs bevat diverse positieve elementen. In zijn advies probeert de Raad Basisonderwijs de wenselijkheid, haalbaarheid en de impact zo goed mogelijk te beoordelen. De integrale adviestekst kan u downloaden onderaan deze pagina.

De visienota zet duidelijke bakens uit voor de toekomst, maar blijft op sommige terreinen vrij algemeen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om een stelling in te nemen. De opmerkingen van de raad geven wel al een richting aan.

De Raad Basisonderwijs staat positief tegenover de globale visie op het onderwijslandschap basisonderwijs maar formuleert ook enkele bezwaren en tekortkomingen.

  • Het doel en het concept van scholengemeenschappen zijn niet duidelijk genoeg; net als de plaats van het buitengewoon onderwijs, de normen en stimuli zijn nog niet bekend, onderwijszones moeten voldoende soepelheid toelaten.
  • Vrijwilligheid is een voorwaarde. ICT-steun koppelen aan toetreden tot een scholengemeenschap druist in tegen dat principe.
  • De timing is te strak. 1 september 2004 geeft meer voorbereidingstijd.
  • Verregaande flexibilisering van de in- en uitstroom is overbodig en ongewenst. Differentiatie en de bestaande regelgeving volstaan om in te spelen op verschillen in de globale ontwikkeling van kinderen.
  • Nieuwe mensen uit andere sectoren (paramedisch, sport, cultuur, bedrijfsleven) kunnen de professionaliteit van het schoolteam met hun expertise helpen verhogen. Om de pedagogisch-didactische basiskwaliteit te verzekeren, moeten ze wel een pedagogische (vervolg)opleiding genoten hebben.
    Download hier het volledige advies (PDF, 109.9KB)