Conceptnota onderwijsinternatenAdvies over de conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving’

Om een antwoord te geven op de uitdagingen van de onderwijsinternaten en hun internen, werkt onderwijsminister Ben Weyts aan een nieuw en coherent regelgevend kader. De Vlor apprecieert die inspanning om de onderwijsinternaten uit de marge te halen. Het is positief dat daarbij aandacht is voor de grote diversiteit tussen de internaten. Toch is het nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zullen zijn voor de internaten zijn, zeker als het aankomt op de omkadering.

De Vlor pleit voor:

  • het behoud van de ‘kleine’ internaten. Door hun kleinschaligheid kunnen ze voor veel internen een thuis betekenen. Zeker voor kwetsbare gezinnen is die nabijheid erg belangrijk;
  • een inhaalbeweging voor infrastructuur. Veel internaten hebben een verouderde infrastructuur. Zo slapen sommige internen nog in slaapzalen, terwijl er o.a. ter preventie van grensoverschrijdend gedrag, moet gestreefd worden naar aparte kamers;
  • een afstemming tussen de onderwijsinternaten en de internaten op het snijpunt van Onderwijs en Welzijn bij het beleidsdomein Welzijn. Elke jongere moet beroep kunnen doen op een passende setting.
Download hier het volledige advies (PDF, 172.03KB)