Onderwijsinstellingen

Om een kwaliteitsvolle werking te realiseren, is het van belang dat onderwijsinstellingen een eigen beleid kunnen ontwikkelen waarbij ze adequaat kunnen inspelen op de noden van de lerenden en van de omgeving. Bovendien moeten ze daarvoor over de nodige organisatorische en financiële randvoorwaarden beschikken.

De Vlor toetst voorstellen van de overheid dan ook af op hun haalbaarheid voor de instellingen. Nieuwe beleidsmaatregelen gaan hand in hand met de vraag naar een helder groeipad.


Thema's