Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging

De Vlaamse overheid heeft voor het studiegebied Lichaamsverzorging zestien voorstellen van nieuwe structuurschema's voor het secundair onderwijs voor sociale promotie aan de Vlor voorgelegd. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren heeft nu alleen die voorgestelde opleidingen beoordeeld waarover de SERV al beroepsprofielen heeft uitgebracht:

  • Hairstylist voor theater, film en tv (BSO3);
  • Kappersmedewerker (BSO3);
  • Kapper (BSO3);
  • Kapper-salonverantwoordelijke (BSO3);
  • Kleurenconsulent (BSO3).

Met zijn advies over de overige voorgestelde structuurschema's wenst de raad te wachten tot de SERV het beroepsprofiel “schoonheidsspecialist(e)” heeft goedgekeurd. De opleidingen horen immers thuis in het werkdomein van schoonheidsspecialisten.

Algemeen is de raad tevreden dat de overheid er in de inhoud van de opleiding rekening mee houdt dat het certificaat van kapper al opgenomen is in het diplomabestand van de federale overheid. Een cursist die het certificaat van “kapper” of “kapper-salonbeheerder” behaalt, kan zich dus vestigen als zelfstandig kapper als hij/zij ook een getuigschrift van basiskennis bedrijfbeheer heeft.

Voor het beroep van kapper, en binnenkort voor dat van “salonverantwoordelijke”, ontwikkelt de overheid standaarden voor het behalen van een titel van beroepsbekwaamheid. De overheid stelt per standaard ook een lijst op van welke studiebewijzen de competenties van de standaard eveneens aantonen. De raad vraagt om de twee certificaten van “kapper” en “kapper-salonbeheerder” die het volwassenenonderwijs zal uitreiken, op te nemen in die lijst van erkende studiebewijzen die voldoen aan de standaard voor de titel van beroepsbekwaamheid.

Positief is ook dat het certificaat “kapper BSO3” in combinatie met een opleiding Algemene vorming in het OSP kan uitmonden in een diploma secundair onderwijs.

Het advies bevat daarna specifieke bemerkingen per opleiding. Tenslotte stelt de raad voor om de zwevende modules “Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” samen te nemen in één bijkomende opleiding “Kleurenconsulent BSO3”.

Download hier het volledige advies (PDF, 52.04KB)