Naamswijziging van het vak 'kleding'

De Raad Secundair Onderwijs stelt voor om in het studiegebied Mode de naam van het vak “kleding” te wijzigen in “mode”. Dat is een logisch vervolg op de naamsverandering van het studiegebied Kleding naar “Mode” enkele jaren geleden. Toen bracht de raad een dynamiek op gang om het mode- en kledingonderwijs opnieuw een positief en aantrekkelijk imago te geven, o.a. dankzij nieuwe benamingen.

De raad stelt de naamsverandering voor omdat in de scholen nog heel vaak gesproken wordt van ‘kleding'. Dat is begrijpelijk aangezien die vakbenaming wettelijk vastligt. De raad stelt nu voor het besluit van de Vlaamse Regering over de vakken aan te passen zodat men het voortaan heeft over het technisch vak “mode” en het praktisch vak “praktijk mode”. Dat zal de uniformiteit van de benamingen vergroten.

Natuurlijk moet men de naamsverandering ook doortrekken naar de bekwaamheidsbewijzen en ervoor zorgen dat de rechtspositie van wie nu het vak kleding geeft, behouden blijft als men straks het vak “mode” onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 26.7KB)