Onderwijsdecreet XXXIVAdvies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV

De Vlor is tevreden dat dit genummerd onderwijsdecreet grotendeels beantwoordt aan zijn oorspronkelijke doel. Het beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal juridisch-technische correcties en vereenvoudigingen.

Een uitzondering daarop is de invoering van een reeks artikelen die betrekking hebben op vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze artikelen vinden we terug in de hoofdstukken basisonderwijs, secundair onderwijs, kwaliteit en internaten.

De Vlor waardeert dat er een kader komt voor afzondering en fixatie. Over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bestaat er momenteel in het onderwijs immers geen regelgeving. Een duidelijk kader kan inderdaad de rechten van de leerling vrijwaren en rechtszekerheid en duidelijkheid bieden aan het onderwijspersoneel.

De Vlor betreurt dat niet alle onderwijspartners betrokken waren bij het voortraject dat blijkbaar werd gelopen.  Doordat de partners met ongelijke voorkennis aan de besprekingen in de werkgroep deelnamen, was het moeilijk om tot een gedeeld standpunt te komen. Dit had best vermeden kunnen worden door van bij het begin van het legistiek traject alle partners te betrekken, zeker gezien het hier gaat om een set maatregelen over een problematiek die niet nieuw is en die impact heeft op leerlingen, ouders én personeel.

Het advies gaat verder in op enkele maatregelen van het onderwijsdecreet waarbij de Vlor vragen, voorstellen of bezwaren heeft.

Download hier het volledige advies (PDF, 374.68KB)