Onderwijsbeleid, wetgeving en organisatie

De grondwet garandeert de vrijheid van onderwijs: iedereen mag in principe onderwijs aanbieden. De overheid mag die vrijheid niet inperken, tenzij bij decreet. Als gevolg van deze grondwettelijke vrijheid moet de regering voor het beleidsdomein onderwijs veel meer regelen in decreten dan voor andere beleidsdomeinen. Het oprichtingsdecreet van de Vlor bepaalt dat de regering verplicht is om bij die decreten een advies te vragen van de Vlor.


Thema's