Programmatie derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over 1.380 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in de derde graad van het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2023–2024. Dit is het eerste jaar waarin scholen de studierichtingen van het gemoderniseerd studieaanbod konden aanvragen. Dat verklaart het grote aantal.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria.

Een eerste belangrijk criterium is of de aanvraag studiecontinuïteit biedt voor leerlingen die nu in de tweede graad een inhoudelijk verwante richting – de logische onderbouw – volgen. Die richtingen van het gemoderniseerd aanbod hebben scholen in september 2021 voor het eerst kunnen programmeren. Als de aangevraagde richting in de derde graad de enige verwante vervolgrichting is, adviseert de Vlor de aanvragen zonder meer gunstig. Dat geldt voor bijna de helft van de aanvragen. Ook als de aangevraagde richting de keuzemogelijkheden voor leerlingen uit de tweede graad uitbreidt – als er dus ook een andere keuzemogelijkheid is – vindt de Vlor dat legitiem, gesteld dat de leefbaarheid van meerdere richtingen gegarandeerd is in het licht van het potentiële leerlingenaantal.

Als scholen een nieuw studiedomein aanvragen, bekijken we of er voldoende garanties zijn voor expertise en of er samenwerking is binnen de eigen of de aangrenzende scholengemeenschap. Het gaat hier om een beperkt aantal aanvragen waarvan een aantal voor nieuwe ICT-opleidingen die inhoudelijk verwant zijn aan opleidingen die een school al aanbiedt, maar in een ander studiedomein. Zie ook Nieuwe onderwijskwalificaties voor ICT-opleidingen

Beleidsaanbevelingen

Omdat de Vlor breder kijkt dan de concrete programmatie-aanvragen en het geheel overschouwt, formuleren we de volgende aanbevelingen aan het beleid:

  • Bekijk de aanvragen van een school voor verschillende graden als een geheel
  • Geef scholen ook de volgende jaren ruimte om doordachte keuzes te maken
  • Erken het principe van domein- en campusscholen
  • Houd rekening met de aard van een scholengemeenschap
  • Vereenvoudig de procedure voor herschikking of uitbreiding naar vestigingsplaatsen
  • Behandel aanvragen die studiecontinuïteit garanderen niet als programmaties

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 509.23KB)