Programmaties duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2024-2025

De Vlor gaf advies over 7 aanvragen voor de programmatie van duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. Drie scholen hebben een of meerdere aanvragen ingediend voor duale structuuronderdelen in de kwalificatiefase (3) of de integratiefase (4).

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving én op basis van de onderwijsbevoegdheid van de school. Als een school al de niet-duale variant van een opleiding aanbiedt, heeft ze al de expertise, de ervaring, de infrastructuur en de nodige samenwerkingsverbanden om de opleiding ook duaal te kunnen inrichten.

Wijziging regelgeving roept vragen op

De Vlaamse regering keurde onlangs enkele wijzigingen goed bij de regels betreffende de rationalisatie en programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2024-2025. De mogelijkheid tot vrije programmatie voor scholen met OV3 en OV4 wordt uitgebreid. Daarbij wordt er echter een verschil gemaakt tussen scholen met en zonder een aanbod type 9.

De Vlaamse regering beschouwt die uitzonderingsregel voor type 9 als een manier om de kwaliteit te waarborgen. Voor de Vlor lost dat verschil de algehele planlast niet op, aangezien het maar om een beperkt aantal scholen gaat die type 9 niet in hun aanbod hebben. Daarnaast zien we ook in andere types, vooral type Basisaanbod, leerlingen  met een type 9-profiel.

Belang van voldoende leerkansen en flexibele overgangen

De verdere uitbreiding van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs is een goede zaak. Op die manier worden extra leerkansen gecreëerd voor leerlingen met specifieke noden. Zij hebben nood aan de mogelijkheid op een flexibele overgang tussen een duale en een niet-duale opleiding.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie

Download hier het volledige advies (PDF, 409.5KB)