Programmaties secundair onderwijs (nichebasisopties, en niet-duale opleidingen tweede en derde graad) – schooljaar 2024-2025

De Vlor gaf advies over 228 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs voor schooljaar 2024-2025. Die aanvragen zijn als volgt verdeeld:

  • 30 aanvragen voor nichebasisopties van het tweede leerjaar A en B van de eerste graad
  • 107 aanvragen voor de tweede graad
  • 91 aanvragen voor de derde graad

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het (toekomstige) profiel van de school. De Vlor steunt aanvragen van scholen die hun aanbod binnen een studiedomein willen verbreden en op die manier meer keuzemogelijkheden willen bieden aan hun leerlingen na de eerste graad.

Als scholen een nieuw studiedomein aanvragen, bekijken we of er voldoende garanties zijn voor expertise en of er samenwerking is binnen de eigen of de aangrenzende scholengemeenschap. Als de school al een inhoudelijk verwant aanbod heeft, is dat een pluspunt.

Beleidsaanbevelingen

Omdat de Vlor breder kijkt dan de concrete programmatieaanvragen en het geheel overschouwt, formuleren we de volgende aanbevelingen aan het beleid:

  • Geef scholen ook de komende jaren de ruimte om doordachte keuzes te maken en in te spelen op evoluties op school en in de maatschappij.
  • Bied scholen kansen om te opteren voor verschillende keuzes  voor basisopties voor de eerste graad naargelang het vooropgestelde profiel en de toekomstvisie van de school.
  • Bekijk de aanvragen van een school voor verschillende graden als een geheel
  • Concretiseer het principe van domein- en campusscholen verder in het decreet en geef het voldoende ruimte.
  • Houd rekening met de aard van een scholengemeenschap
  • Vereenvoudig de procedure voor herschikking van of uitbreiding naar vestigingsplaatsen
  • Pas de criteria voor nichebasisopties en -studierichtingen consequent toe

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 518.03KB)