Programmaties nichebasisopties eerste graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over 33 aanvragen voor de programmatie van nichebasisopties in het tweede leerjaar A of B van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2023–2024.

Criteria

In het advies geeft de Vlor aan hoe de raad de criteria uit de regelgeving toepast op de aanvragen, rekening houdend met de motivering van de scholen.Hoe zien zij de basisoptie in verhouding tot hun aanbod in de tweede en derde graad? Wat is hun visie op de eerste graad in de school en de scholengemeenscha?, In welke mate draagt de programmatie bij tot de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, enzovoort?

We maken een onderscheid tussen scholen die zelf de inhoudelijk verwante vervolgrichtingen aanbieden, scholen waar de inhoudelijk verwante vervolgrichtingen binnen de scholengemeenschap aangeboden worden en scholen waarvoor dat niet het geval is.

Ruimte geven aan verschillende keuzes voor de eerste graad

Een aantal scholen richt een eerste graad in met basisopties die gevolgd worden door de inhoudelijk verwante vervolgopleidingen in de eigen school. Andere scholen bieden een ruim oriënterende eerste graad aan. In beide gevallen kunnen leerlingen voldoende kansen krijgen om hun verdere schoolloopbaan succesvol uit te bouwen. De Vlor vraagt de Vlaamse regering om scholen de kans te bieden om voor een van beide mogelijkheden te opteren naargelang het vooropgestelde profiel en de toekomstvisie van de school.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 424.35KB)