Krachtig leren. Cognitief neurowetenschappelijk benaderdEen praktijkgerichte literatuurstudie over de relatie tussen neurowetenschap en onderwijs

Hoe leren kinderen, jongeren, studenten? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen die op een zo optimaal en efficiënt mogelijke manier leerlingen tot leren brengen?

Enkele lerarenopleiders uit verschillende lerarenopleidingen bekeken of en hoe de cognitieve neurowetenschappen hier een antwoord kunnen geven. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een ploeg van onderzoekers uit hogescholen en universiteiten met Tinne Van Camp en Lijne Vloeberghs als promotoren en co-promotoren Bert De Smedt, Pieter Tijtgat, Christophe Lafosse, Els Dammekens en Anne Decelle.

  • Een toegankelijk referentiekader dat leraren, hun opleiders en begeleiders ondersteunt bij het lezen en begrijpen van neurowetenschappelijke bevindingen en het beoordelen van de praktijkrelevantie ervan;
  • Nieuwe handvatten bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving.